Tapahtumassa mukana

Mikkelin yliopistokeskus – MUC

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 130 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistojen yhteistyöllä Mikkelin yliopistokeskuksessa vastataan tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen sekä aluetta kehittävien ratkaisujen ja toimintamallien kautta kolmeen isoon haasteeseen, joita ovat kestävyysmuutos, yrittäjyyden muutos sekä digitaalinen muutos.

Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä. MUC:n vahvuutena on kolmen emoyliopiston osaamiseen pohjautuvat ja valtakunnallisesti erottautuvat osaamisalat, jotka samalla vastaavat alueellisiin tarpeisiin.

Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella.

Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Instituutti toteuttaa tehtäväänsä:

  • tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen
  • kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä
  • edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa.

Instituutin painoalat ovat:

  • paikalliskehitys
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous

Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste

Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste tuottaa digitaalisia tallenteita Kansalliskirjaston painetusta aineistosta ja säilyttää aineistoja konservoimalla ja mikrofilmitulosteina. Toimipiste kehittää ja ylläpitää digi.kansalliskirjasto.fi -palvelua, joka saa käyttäjiltään kyselyissä hyvät arviot. Se sisältää mm. yli 20 miljoonaa sivua historiallisia sanoma- ja aikakauslehtiä ja kirjoja sukututkimuksen, harrastehistorioitsijoiden sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.

Toimipiste edistää tutkimuksen palveluja ja tekee kansainvälistä yhteistyötä digitaalisten ihmistieteiden alalla. Se työllistää noin 35 henkilöä ja kuuluu Kansalliskirjaston Tutkimuskirjastoon.

Aalto University School of Business

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu ja yksi Euroopan kärkikauppakorkeakouluista. Mikkelin kampuksen englanninkielinen International Business -kandidaattiohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla kauppatieteet, kansainvälisyyden sekä monikulttuurisen ja dynaamisen opiskeluympäristön. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista kansainvälisen liiketoiminnan alalta, ja tutkinto avaa monenlaisia uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman sekä antaa valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Mikkelin kampuksella opiskellaan hyvin kansainvälisessä ilmapiirissä, ja Suomen ulkopuolelta tulevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi kampuksella opiskelee vuosittain noin 70 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Lisäksi ohjelmaan rekrytoidaan opettamaan 60–70 luennoitsijaa eri puolilta maailmaa joka vuosi.

LUT University

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

Kansainvälisessä tiedeyhteisössämme on 7 500 jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa, ja meillä on alueyksiköt myös Mikkelissä ja Kouvolassa. Olemme ilmastoteoissa maailman yhdeksänneksi paras yliopisto.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä.

Luomuinstituutin tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkittua tietoa luomusta elinkeinoelämälle, kuluttajille ja yhteiskunnalle. Tutkimustietoa välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Tavoitteena on tukea suomalaisen luomutuotannon kehittymistä.

Mikkelin kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto on Mikkelissä toimiva, Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys r.y.:n ylläpitämä suomalainen kesäyliopisto.

Mikkelin kesäyliopiston koulutustehtävänä on järjestää avointa yliopisto-opetusta ja muuta vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvaa opetusta.

Opetus on kaikille avointa, alueen koulutustarjontaa tukevaa, monipuolista, osallistujien iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatonta koulutusta.

Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on 1. tammikuuta 2017 toimintansa aloittanut ammattikorkeakoulu. Se muodostui Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdistymisestä.

Xamkilla on neljä kampusta Mikkelissä, Savonlinnassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Xamkissa on tarjolla lähes 50 amk-tutkintokoulutusta ja yli 30 yamk-koulutusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on erityisesti Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinvoiman vahvistamiseen. Toiminnalla pyritään tukemaan yrityksiä ja luomaan uutta yrittäjyyttä. 

Active Life Lab – Xamk

Active Life Lab tutkii ja kehittää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta yhdessä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Laboratorion tilat Saimaa Stadiumilla mahdollistavat hyvinvointiteknologiaa hyödyntävän huippututkimuksen. Esittelemme tieteiden yössä ÄlySalia sekä virtuaalitodellisuustilaa, ja kerromme viimeisistä tutkimustuloksistamme.

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Xamk

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminnassa yhdistyy nuorisotutkimus sekä nuorisoalan kehittäminen. Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Mikkelin seutukirjasto

Mikkelin seutukirjasto, tarinoiden ja tiedon valtakunta. Sukella tutkimusmatkalle hyllyjen väliin tai verkkokirjasto Lumme-Finnaan ja tule takaisin virkistyneenä ja viisaampana.

Junior University

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tiede- ja teknologiakasvatus toimintaa Lappeenrannan ja Lahden alueella

yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellistä

alaa kohtaan sekä kouluaikana, että vapaa-ajalla tapahtuvan toiminnan avulla.

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb (1)
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb (2)
mikkeli-events
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb (2)
xamk_juvenia_rgb_musta (2)